REGULAMINY

Odwiedzając i użytkując stronę internetową mwmachines.com wyrażają Państwo zgodę w pełnym zakresie na następujące zastrzeżenia i zasady.

Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru prawnie wiążącego i nie stanowią oferty handlowej, w szczególności w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje nie stanowią również zapewnienia w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Wszelkie oferty formułowane przez MWMachines s.c. wymagają formy pisemnej. Warunki gwarancji określa producent w dokumencie gwarancyjnym.

Pomimo dołożenia starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne MWMachines s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie mwmachines.com.

MWMachines s.c. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie, we wszelkim zakresie i bez uprzedzenia.